Thursday, August 27, 2015

Htein Lin - The Storyteller

versiunea în limba română mai jos
 

"The Storyteller" is the title an art exhibition which let me speechless and deeply saddened. The artist is former political prisoner Htein Lin who served a sentence of almost seven years in jail, from 1998 to 2004. We were there on Sunday, the last day the paintings and exhibits were on display in an old colonial villa, currently rented by the Goethe Institute.

We had the honour to meet the artist in person. We watched him giving an interview to local tv and later taking the plaster mould of another former political prisoner’ hand. 

A military court sentenced Htein Lin to 7 years in prison for “conspiring to revive a mass political movement on the 10th anniversary of 8888”. Together with him some well-known writers and poets were jailed even for 20 years! He left behind his wife and his small daughter. His father died when he was in jail.
 


 

The paintings made during his time in prison were the highlight of the exhibition. Displayed in a succession of rooms in one of the Goethe Institute's run-down buildings you had the impression that you were actually entering one prison cell after another while admiring the painted pieces of linnen (shirts and longyis for which he sometimes paid ten cheroots to fellow inmates or as bribes to prison guards). On these materials, colours smuggled in by some guards and improvised painting materials (hands, feet, toothpaste lids, or pill packets) Htein Lin started to express his feelings, fears and emotions through art. In one of the paintings, "Waiting for Father", he painted his wife and daughter imagining them waiting for his return from jail.

 SpeechlessEvening social life in prison...
 
 
 
Besides these paintings there were other interesting exhibits he made during his years spent in exile in London following his release. Another impressive display was an on-going project of many dozens of plaster moulds of hands of former political prisoners, a project started in 2013. You were reduced to silence by the many upright hands when reading the harsh prison sentences they had to endure, all for the most absurd reasons.


The below display is called a "Monument to my Mother", a "shrine" stitched together from different pieces of linen, like a patchwork. The artist shows his love and respect for his mother who sewed homemade bags with unused or recycled pieces of materials for the three brothers to go to school. At that time he felt embarrassed for not having popular brand-named school bags like his fellow students. Later in life he started to value his mother's efforts and love.Outside it was raining and the sad atmosphere filled my heart!
What an amazing courage and beautiful exhibition!
 
Congratulations to Goethe Institute for another great event!

Artă în spatele gratiilor


“Povestitorul” este numele unei expoziții care m-a lăsat fără cuvine și foarte tristă. Artistul este Htein Lin, fost deținut politic care a fost închis aproape șapte ani, între 1998 și 2004. Am fost să vedem expoziția duminica trecută, în ultima zi a evenimentului, locația fiind o clădire veche, colonială, în prezent închiriată de Institutul Goethe.

Am avut onoarea să îl întâlnim pe artist personal. L-am privit când a dat un interviu unei televiziuni locale și mai târziu îmbrăcând în ghips mâna unui alt fost deținut politic.
Un tribunal militar l-a condamnat pe Htein Lin la 7 ani de închisoare pentru că „ a conspirat la reluarea unei mișcări politice de masă cu ocazia aniversării a 10 ani de la 8888“. Împreună anumiți  scriitori și poeți cunoscuți au fost condamnați chiar la 20 de ani de închisoare! Și-a lăsat acasă soția și fiica. Tatăl lui a murit când Htein Lin se afla încă în închisoare.

Operele care au fost pictate în timp ce se era închis au constituit punctual principal al expoziției. Acestea erau prezentate într-o serie de camere în una din clădirile dărăpănate ale Institutului Goethe și aveai impresia că intri din celulă în celulă în timp ce admirai bucățile de material ce erau atârnate (tricouri și fuste tradiționale longy pentru care, câteodată, a trebuit să plătească, colegilor deținuți, zece țigări). Pe aceste materiale, cu culori aduse pe ascuns de anumiți paznici și cu instrumente de pictură improvizate (mâini, picioare, capace de pastă de dinți sau cutii de medicamente), prin artă, Htein Lin a început să își exprime sentimentele, fricile și emoțiile. Într-una dintre picturi “Așteptându-l pe Tata” acesta și-a pictat soția și fiica, așa cum și le imagina, așteptându-l să se întoarcă acasă de la închisoare.

Pe lângă aceste picturi mai erau expuse niște instalații de artă interesante pe care le-a realizat în timp ce se afla în exil, în Londra, după ce a fost eliberat. Un alt proiect de artă impresionant l-a constituit proiectul de modele din ghips după mâinile foștilor deținuți politici, un proiect care a început în 2013 și care se află încă în desfășurare. Rămâneai tăcut văzând zecile de mâini ridicate și sentințele grele pe care deținuții politici trebuiau să le ispășească, pentru cele mai absurde motive.

Instalația colorată din poza de mai sus se numește "Monument pentru Mama mea" un loc de închinăciune cusut din diferite bucăți de material, ca și o cuvertură. Artistul își declară dragostea și respectul pentru mama sa care obișnuia să coase gențile de școală a celor trei frați din bucăți de material nefolosite sau reciclate de la alți croitori. Pe vremea aceea, Htein Lin se simțea rușinat că nu are genți de firmă ca și ale colegilor. Mai târziu în viață, a început să aprecieze efortul și dragostea mamei lor.
Afară ploua și tristețea mi-a umplut inima!
Ce curaj impresionant și ce expoziție frumoasă!
Felicitări Institutului Goethe pentru un al eveniment excepțional!

No comments:

Post a Comment