Wednesday, October 21, 2015

Yangon updates!

varianta în limba română mai jos

After a beautiful summer holiday in Europe the only short break we had were some days in northern Vietnam to visit Hanoi and Halong Bay (remember my free return ticket to Vietnam?). I keep the same impressions as during the first time we visited Vietnam: a very beautiful and friendly country which has so much to offer in terms of culture, nature, cuisine, art&crafts, and warm people!
In Yangon, time was spent in finalising my book about my first year in Myanmar (and no, there's not going to be a book on the second year) based on my blog. The book will also feature a selection of beautiful photographs from my personal collection in a coffee table book format of 21,5 cmx21,5 cm. At the end of November, the book will be launched both in Bucharest and Cluj-Napoca. I will only be present in my hometown of Cluj for this occasion. Wish me good luck and I really hope you will enjoy it ;)!

The city of Yangon finds itself in the middle of a development boom and emancipation period and it is not the first time I mention this to you. But almost every day I am surprised by something. 

This morning I was approached by a man (local) in longyi who carried some flyers and books in his hand: "Good morning, Madam! Do you know Jesus Christ?" he asked me in good English with an encouraging smile. 

The other day I was visiting the Yangon artist Ma Ei who was part of a live exhibition, "living" for three days in a red room in order to explain (especially to local men) about the women's period! 
 

And one day, in downtown, I lost my sense of direction for several minutes due to the new constructions which started to change the landscape of the old city. So, things can get easily overwhelming here :)!  

And we toured the galleries and attended art events during the weekends. We really enjoyed chatting with Reuters photographer Mynzayar Oo during his exhibition at the Rough Cut bar. Now we are the proud owners of one of his photographs (from the "Reunions and Ransoms" series) hanging in our guest room! Of course, with his signature on it! 


And we are in the middle of the election campaign. One happy taxi driver informed me recently: "You know Madam we have elections in Myanmar soon!" He was beaming with excitement. My eyed filled with tears as his emotion was palpable and he was full of expectation. This is a general election in Myanmar in which the people vote the new Parliament whose newly elected Members will put forward and then elect the President of the country.
Everywhere you notice the enthusiasm with people happy to wear a t-shirt or sport a flag of their favourite political party on their car. People who some months ago told me they are not going to go to vote are now looking forward to the 8th of November election day! It is worth remembering that these are the first free elections in 25 years and people do have high hopes for their future. 


It was interesting as the first day of the campaign I headed downtown despite of rain. The streets were quiet, people were going about their normal daily business. I was disappointed not to see a single poster or a flyer advertise political candidates. But I should have known...things are done here calmly, not in a rush. So, the campaign started slowly but now I hear almost daily the cars on which the speakers announce one or the other candidate. We also receive a lot of flyers in our post box (or rather, a section from a plastic blue tube, see below).


All in all, life is good in Yangon. Let us hope it will stay calm during and after the elections! Keep in touch!

Vești din Yangon

După o frumoasă vacanță de vară în Europa, am mai petrecut câteva zile libere în nordul Vietnamului pentru a vizita capitala Hanoi și golful Halong (vă mai amintiți de biletul gratuit de avion în Vietnam pe care l-am câștigat?). Rămân cu aceeași impresie pe care am avut-o și după prima vizită: o țară foarte frumoasă care are multe de oferit și mă refer la cultură, natură, bucătărie, artizanat și artă, cu niște oameni calzi!

Restul timpului am rămas în Yangon. Aici mi-am petrecut timpul finalizând cartea despre primul meu an în Myanmar (și nu, nu va exista o alta despre al doilea an), carte care se bazează pe articolele de pe blog. Ea va include și o serie de fotografii din colecția mea personală, având un format de  carte-album de 21,5 cmx21,5 cm. La sfârșitul lunii noiembrie aceasta va fi lansată atât la București cât și la Cluj-Napoca. Voi fi prezentă la lansare doar în orașul meu natal, Cluj. Urați-mi succes și sper din inimă să vă placă ;)!

Yangonul se află în mijlocul unei perioade de dezvoltare și emancipare care are loc foarte repede, dar nu este pentru prima dată când scriu acest lucru. Însă aproape în fiecare zi sunt surprinsă de câte ceva.

În această dimineață m-a abordat un bărbat (localnic) îmbrăcat în fusta tradițională cu diverse hârtii și cărți în mână: "Bună dimineața doamnă! Îl cunoașteți pe Isus Hristos?" m-a întrebat într-o engleză bună, având un zâmbet încurajator pe buze.

Într-o altă zi, am vizitat spectacolul artistei Ma Ei care a "locuit" pentru trei zile într-o cameră roșie și care a explicat (îndeosebi bărbaților) despre ciclul menstrual al femeilor!

Și într-o zi, aflată în oraș, m-am pierdut preț de câteva minute din cauza noilor clădiri construite recent care au ajuns să schimbe relieful vechiului centru. Astfel, uneori, te simți copleșit destul de repede :)! 

Și am vizitat galerii de artă și am participat la evenimente culturale la sfârșit de săptămână. Ne-a făcut o mare plăcere să povestim cu  Mynzayar Oo la expoziția pe care a organizat-o la barul Rough Cut. Suntem acum mândrii posesori ai unei poze făcute de el (în cadrul proiectului "Reunions and Ransoms") care atârnă în camera de oaspeți! Bineînțeles cu semnătura lui pe spatele fotografiei!

Și ne aflăm în mijlocul campaniei electorale. Un șofer de taxi m-a informat recent: "Știți doamnă, avem alegeri în curând în Myanmar!" Radia de emoții. Ochii mi s-au umplut cu lacrimi deoarece puteai să îi simți  emoția și era plin de speranță. Acestea sunt alegeri generale în care oamenii votează noii membri ai Parlamentului, care vor nominaliza și apoi vota noul Președinte al țării.

Peste tot observi entuziasmul oamenilor, fericiți să poarte un tricou sau să pună pe mașină un steag cu partidul preferat. Oameni care acum câteva luni mi-au spus că nu au intenția de a-și exprima votul, așteaptă acum ziua de 8 noiembrie pentru a face acest lucru! Este important să ne amintim că acestea sunt primele alegeri libere în 25 de ani și oamenii au speranțe mari pentru viitor. 

În prima zi de campanie electorală am mers în oraș cu toate că ploua. Străzile erau liniștite, oamenii își vedeau de treburile zilnice. Am fost dezamăgită să nu văd nici măcar un poster al vreunui partid sau pe cineva împărțind broșuri cu vreun candidat. Dar trebuia să știu...lucrurile se fac aici cu calm, fără grabă. Astfel, campania a început încet, dar acum aud aproape zilnic mașini care anunță de la microfon diferiți candidați. Primim și multe broșuri în poștă (sau mai bine zis în căsuța poștală improvizată dintr-o țeavă de plastic, vezi mai sus).

Deci, în ansamblu, viața este bună în Yangon! Să sperăm că vom avea o atmosferă liniștită și în timpul și după alegeri! Ținem legătura!Thursday, October 15, 2015

My book: Blended feelings - My first year in Myanmar

Romanian version below

It’s almost ready! My book about the country I call home for the last 16 months now: Myanmar. Full of beautiful photographs and text to make you want to discover more or even better: visit this unique country! I will keep you updated about it in the coming days as the publication date nears, but for the moment check out the teaser photograph below.

     Photographer: Mihai Ciurcaș

Sentimente Amestecate - Primul meu an în Myanmar

Este aproape gata! Cartea mea despre țara pe care o numesc acasă de peste 16 luni: Myanmar. Plină de fotografii frumoase și text care te vor face să vrei să descoperi mai mult sau chiar să vizitezi această țară unică. Te voi ține la curent cu mai multe detalii în zilele care urmează pe măsură ce data lansării se apropie, dar pentru moment aruncă o privire la fotografia de mai sus!